Mergi la conținut

Serviciile noastre

Oferim o gamă completă de servicii IT&C, construind soluții „de la zero” „la cheie”

Management de proiect

Managementul de proiect este o activitate care se regăsește în cadrul oricărui proiect, indiferent de complexitatea acestuia. Este acea activitate care guvernează execuția tuturor celorlalte activități, însemnând aplicarea cunoștințelor, abilităților, instrumentelor și tehnicilor asupra activităților proiectului cu scopul îndeplinirii cerințelor și atingerii rezultatelor urmărite.

Dezvoltare software

Activitățile de dezvoltare de software constă în scrierea de cod pentru a implementa cerințele rezultate din etapele de analiză și proiectare, la nivel de aplicații și baze de date. În funcție de cerințele proiectului, utilizăm diverse limbaje de programare, componente software de bază și sisteme de baze de date COTS sau open source.

Implementare sisteme informatice

Serviciile de implementare reprezintă etapa finală înainte de operarea și mentenanța sistemelor informatice. Această etapă asigură trecerea în producție și include activități precum instalarea și configurarea componentelor pe mediul de producție, instruirea utilizatorilor și a administratorilor sistemului.

Tehnologiile viitorului

Pentru că suntem conectați în permanență la tendințele tehnologice, încercăm întotdeauna să includem în soluțiile noastre tehnologii din domeniul inteligenței artificiale, machine learning, computer vision și IoT.

Analiză de business

Serviciile de analiză de business sunt esențiale în vederea implementării unui sistem informatic. Activitățile desfășurate în cadrul etapei de analiză asigură înțelegerea nevoilor și definirea soluțiilor pentru problemele identificate. Sunt definite cerințele funcționale și non-funcționale ale viitorului sistem informatic.

Integrare sisteme informatice

Adeseori, sistemele informatice pe care le dezvoltăm trebuie să comunice cu alte sisteme informatice ale clienților, pentru partajarea de date și/sau reutilizarea anumitor funcționalități. În acest sens, realizăm activități de integrare de la nivel de analiză și proiectare, până la scriere de cod și realizare de configurări.

Furnizare, instalare și configurare de echipamente

Furnizăm întreaga infrastructură de echipamente de procesare, stocare date și comunicații pentru a asigura un sistem informatic integrat la cheie. Inginerii noștri de sistem vor asigura instalarea și configurarea echipamentelor pe care vor rula sistemele informatice.

Servicii digitalizare documente

Digitalizarea documentelor este în strânsă legătură cu implementarea de sisteme informatice. Prin importul fișierelor electronice rezultate în urma digitalizării se creează conținut digital care va fi utilizat de clienți prin intermediul sistemelor informatice. Un alt scop al digitalizării îl reprezintă arhivarea electronică.

Proiectare sisteme informatice

Serviciile de proiectare a sistemului informatic se întrepătrund cu cele de analiză de business. În cadrul activităților de proiectare se descrie, din punct de vedere tehnic, la un nivel suficient de detaliu, sistemul care urmează a fi implementat. Sunt definite cerințele de sistem, cele pentru ciclul de viață, precum și tehnologiile hardware și software necesare îndeplinirii cerințelor funcționale și non-funcționale.

Testare

Serviciile de testare fac parte din procesul de asigurare a calității. Astfel, vom descoperi erorile sistemelor IT înainte de punerea în producție. Activitățile de testare se realizează manual sau automat și includ, în mod uzual, testare funcțională, testare de integrare, testare de stres.

Suport tehnic și mentenanță

Odată pus în producție sistemul informatic, misiunea noastră nu s-a încheiat. Asigurăm buna funcționare a acestuia prin servicii de suport tehnic de nivel 1, 2 și 3 (mentenanță corectivă) și prin servicii de mentenanță preventivă și evolutivă.