Mergi la conținut

Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului eswd.ro

INTRODUCERE

Prezentele condiții generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.eswd.ro, aparținând Enterprise Software Development SRL, de către vizitatori sau clienți.
Accesând și navigând pe acest site, acceptați că sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare descriși în continuare.
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării constituie acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați Politica Cookie-uri.
 

CONȚINUTUL INFORMAȚIILOR SITE-ULUI

Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general și produse sau servicii software în special, venind din partea Enterprise Software Development SRL.
 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor Enterprise Software Development SRL.
Enterprise Software Development SRL nu poate garanta:
 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 • inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.
Astfel, Enterprise Software Development SRL nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea acestui site.
 

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea Enterprise Software Development SRL, care iși rezerva dreptul de a modifica / revizui conținutul și / sau structura site-ului în orice moment și făra nici o informare prealabilă.
Întregul conținut al site-ului Enterprise Software Development SRL (www.eswd.ro) este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de Enterprise Software Development SRL. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Enterprise Software Development SRL.
 

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.
Enterprise Software Development SRL nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.
Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze Enterprise Software Development SRL prin unul din mijloacele afișate în pagina „Contact” a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.
 

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Enterprise Software Development SRL utile în legătură cu conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare a acelor site-uri.
Enterprise Software Development SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul său.
 

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul Enterprise Software Development SRL (www.eswd.ro) și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către Enterprise Software Development SRL în vederea efectuării de studii de piață; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; realizării de către Enterprise Software Development SRL a operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea de către Enterprise Software Development SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate; alte activități întreprinse de Enterprise Software Development SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
Enterprise Software Development SRL va păstra confidențialitatea acestor informații.
Condițiile de utilizare a site-ului sunt guvernate și interpretate conform legilor din România.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de utilizare a site-ului, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic către adresa: office@eswd.ro sau printr-o cerere pe suport hârtie, transmisă către adresa: Blvd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 95, Sector 1, București – 011054, România.
 

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Enterprise Software Development SRL, cu sediul social în București, Blvd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 95, Sector 1, București – 011054, România, e-mail: office@eswd.ro, tel: +40 733 277 000, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15416/2017, Cod de înregistrare fiscală RO 38186750, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Utilizarea acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă:
 • Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, (Regulamentul general privind protecția datelor). denumit și „RGDP” și orice alt act normativ subsecvent de modificare, completare a acestui Regulament;
 • Legea 190/18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/C.E. și orice alt act normative subsecvent de modificare, completare a acestei Legi;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Scopurile colectării și prelucrării datelor de către Enterprise Software Development SRL:
 • recrutare de personal;
 • efectuarea de statistici interne, fără alte obligații sau plăți din partea Enterprise Software Development SRL față de persoana dumneavoastră;
 • transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing prin e-mail, fără alte obligații sau plăți din partea Enterprise Software Development SRL față de persoana dumneavoastră.
Prin completarea formularelor existente pe site-ul www.eswd.ro, necesare solicitării de informații, oferte sau suport privind anumite soluții/produse ale Enterprise Software Development SRL, precum și transmiterea de CV-uri, participantul declară că își dă consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societății Enterprise Software Development SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Toți cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menționate mai sus au calitatea de persoană vizată, în accepțiunea Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
Enterprise Software Development SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate Enterprise Software Development SRL va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății.
Datele dumneavoastră sunt destinate utilizării de către Enterprise Software Development SRL în scopurile menționate mai sus și nu vor fi dezvăluite terților din România sau străinătate.
Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor bazat pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă persoana vizată apreciază în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de Operator cu încălcarea GDPR.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de Enterprise Software Development SRL, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic către adresa dp@eswd.ro sau printr-o cerere pe suport hârtie, transmisă către adresa: Blvd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 95, Sector 1, București – 011054, România.
 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Accesand și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare.
 
Politica păstrării confidențialității
Noțiunea de „date cu caracter personal” are același înțeles ca în RGDP și se referă la informații privind datele dvs. de identificare cum ar fi: nume și prenume, data nașterii; date de contact: adresa de e-mail, adresa de corespondență, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice.
Enterprise Software Development SRL nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ține cont de compatibilitatea totală cu standardele internaționale recunoscute ale protejării intimității și legile românești în vigoare.
 
Spam
Enterprise Software Development SRL este total împotriva „spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiție, la un destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondență anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs., Enterprise Software Development SRL va poate trimite prin e-mail informații comerciale, dându-vă posibilitatea să optați pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.
 
Condiții de folosire a informațiilor de pe site
Puteți citi, prelua sau imprima orice informație de pe acest site cu condiția să reproduceți de fiecare dată și toate adnotările despre copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conținută în orice informație pe care o preluați de pe site. Totuși, nu aveți dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Enterprise Software Development SRL.
De asemenea, vă rugăm să luați la cunoștință că orice vedeți sau citiți pe acest site este supus copyright-ului, fără o altă notificare specială.
Enterprise Software Development SRL poate revizui oricând condițiile și termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.
Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina „Home”. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al Enterprise Software Development SRL. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.
Copyright (c) 2020 Enterprise Software Development SRL
Pentru informații privind drepturile de autor asupra acestui site, vă rugăm să ne contactați.